Son Mezunumuzdan ‘Sosyal Girişimcilik Akademisi’ Röportajı

Son Mezunumuzdan ‘Sosyal Girişimcilik Akademisi’ Röportajı

Röportaj: M. Arif Bayram

“Sosyal girişimcilik akademisinde alınan eğitim; merhum mütefekkir Nurettin Topçu’nun ifadesiyle ifade edecek olursak ruhi yapıyı işleyerek ona aşı olacak bilgilerle donatılmış, onu olduğu yerden bir adım daha ileri götürebilecek bir niteliği haizdir.”

Bize kendinizden bahseder misiniz ? 

M. Emin Ünal :Mehmet Emin ÜNAL Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum.

Öğrencilik yıllarımda pek çok sosyâl faaliyetin, gönüllülük hareketlerinin içerisinde yer aldım. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği birçok yarışmaya katılarak kişisel gelişimime katkı sağlamaya çalıştım.

Fakültemiz bünyesinde kurulan Mizan Hukuk Topluluğunun yönetim kurulunda görev alarak kulübümüzün icra ettiği faaliyetlerde sorumluluklar üstlendim.

Sosyal medyada rastladığım bir ilan vasıtasıyla mezuniyet sonrası nitelik ve kabiliyetlerimi arttırmak, yeni insanlar tanımak ve Sosyal Girişimcilik Akademisinin ilmi atmosferinden istifade etmek için bu programa başvurdum.

Sosyal Girişimcilik Akademisinden bahseder misiniz ? 

M. Emin Ünal :Sosyal Girişimcilik Akademisinin ismini duyduğumda bu programla alakalı ciddi bir merakın bende oluştuğunu hissettim. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için programı düzenleyen kuruma giderek program hakkında bilgi aldım. Aldığım bilgiler neticesinde ön kaydımı tamamlayıp  mülakat aşamasını başarıyla geçerek programa katılmaya hak kazandım.

Üsküdar’ın kalbinde, her anı ayrı güzel, kaliteli dostluklara vesile olan bir program oldu benim için. Bu eğitimi benim açımdan farklı kılan; kişinin maddi ve manevi gelişiminin bütüncül olarak desteklenişiydi.

Kişinin kendini ve hayatı anlamlandırması bakımından oldukça önemli kazanımlara vesile olan bu programda üç yıla bedel üç ay geçirdim.

SGA senin için ne ifade ediyor? 

M. Emin Ünal :Sosyal girişimcilik akademisinde alınan eğitim; merhum mütefekkir Nurettin Topçu’nun ifadesiyle ifade edecek olursak ruhi yapıyı işleyerek ona aşı olacak bilgilerle donatılmış, onu olduğu yerden bir adım daha ileri götürebilecek bir niteliği haizdir.

Ruhtaki iyi hallerin tespiti kötü hallerin frenlenmesi noktasında kişiye ciddi bir farkındalık kazandırmaktadır.

Akıl yürütme kabiliyetini geliştiren, soru sorma kültürüne katkıda bulunan, sistematik düşünmeye kapı aralayan bu ilmi çalışmada yer aldığım için son derece mutlu olduğumu ifade etmeliyim.

Sosyal Girişimcilik Akademisinde verilen dersleri bize sayar mısın ? 

M. Emin Ünal :Bu noktada gerek pozitif bilimler gerek dini ilimler noktasında kişisel donanımı arttıracak birçok ders alma imkanına eriştim.

Bu bağlamda sayacak olursak alanında yetkin kimselerden;

Kişisel Gelişim Dersleri ( Etkili Sunum Teknikleri, Proje Yönetimi ve Yazma Eğitimi, Etkili Konuşma ve Diksiyon vb. …)

Mesleki Dersler (Sosyal Girişimcilik, Bilinçaltımızın Davranışlarımıza Etkisi ve Beden Dili vb. …)

Manevi Dersler (Güncel Fıkhi Meseleler, İlmihal, Akaid vb. …)  gibi dersler 3 ay boyunca kesintisiz olarak verilmektedir.

Kaliteli, insanda ufuk açan, hür düşüncenin ufuklarına doğru yolculuğa çıkartan, seçkin eserler okutulmakta ve tahlilleri katılımcılarca birlikte gerçekleştirilmektedir.

Bu derslerin size olan katkısından bize söz eder misiniz? 

M. Emin Ünal :Benim hayatıma olan en önemli katkısı farkındalık düzeyimin artmasıdır.

Derslerin sabah erken bir vakitte başlaması ve sayılan derslerin 6 gün kesintisiz devam etmesi disiplinli hayat tarzı kazanmak noktasında bana ciddi bir imkan sağlamıştır.

Bunun yanı sıra bu program hem okuma alışkanlığını kişilere kazandırmakta hem de derinlikli okumalar yapabilmek yetisini kişilere aşılamaktadır.

Ayrıca program bitiminde katılımcıların kişisel özellikleri de nazara alınarak staj imkanı sağlanmaktadır.

Sağlanan staj imkanlarından bahsetmek ister misiniz ? 

M. Emin Ünal :3 aylık eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara isteğe bağlı olarak gönüllülük faaliyetlerinin yürütülmesi için STK’lerin hizmet birimlerinde, çeşitli kurum ve kuruluşların farklı departmanlarında mesleki yeterliliklerine uygun bir biçimde staj imkanı sağlanabilmektedir.

Emin, bize kayıt sürecinden bahseder misin?

M. Emin Ünal :Öncelikle sga.org.tr adresinden ön kayıt yapılıyor. Ön kaydı başarıyla tamamlayanlar SGA yöneticileri tarafından aranıp detaylı bilgilendirme yapıldıktan sonra mülakata çağrılıyor. Mülakatı başarıyla geçenler kayıt yapmaya hak kazanıyorlar.

Verdiğin bilgiler için teşekkürler.

Ben teşekkür ederim.