Manevi Eğitim Dersleri

Bir şahsiyetin gelişimi maddi olduğu kadar manevi açıdan da çok önemlidir. Tek kanatlı kuşun uçamayacağı gibi doğru manevi kanallardan beslenmeyen bir şahsiyet, gelişimini yarıda bırakmış gibidir. Bu alanda 7 farklı ders yapılmakta, dersler haricinde Peygamber (S.A.V.)’in eğitim metodu olan tasavvuf sohbetlerine gönüllü katılım imkânı sağlanmaktadır. Öncü şahsiyetlerle buluşmalar gerçekleştirilmektedir.

Bu alanda yaptığımız derslerimiz:

  1. Özel Ders – Osman Nuri TOPBAŞ
  2. Güncel Fıkhî Meseleler – Hidayet ERDOĞAN
  3. Siyer-i Nebî – Erhan TURAN
  4. Akâid – Akif DURSUN
  5. Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma – Fatih KILIÇOĞLU – Hasan BAYDEMİR
  6. İlmihal – Bekir SIRMABIYIKOĞLU
  7. Tasavvuf Okumaları – Mustafa Şahin ÖZDEMİR